FORMULARZ REKLAMACJI

W przypadku stwierdzenia wady towaru kupionego w bemoregreen.eu Kupujący powinien:

  • Odesłać lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (AJ Group Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto), przy czym koszty odesłania towaru ponosi klient. Zostaną one zwrócone Kupującemu pod warunkiem uznania zwrotu.

lub

  • Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek za pobraniem.